Cretalux AS er et designstudio i Oslo, etablert av Line Støtvig og Bjørn Rybakken. Cretalux er latin og betyr lyskritt. Det var opprinnelig en type krittstifter med sterke, nærmest fluoriserende farger. Skal et produkts visuelle identitet fungere optimalt må den både være særpreget, og den må skinne av seg selv. Ta kontakt med line@cretalux.no, ring oss på telefon 22 37 10 00 eller besøk oss i Stockholmgata 10 på Rodeløkka.

God Påske til alle våre venner og forbindelser! Husk å snakke med kjentfolk og å snu i tide!
Cretalux er nominert til årets byrå Som én av tre nominerte konkurrerer Cretalux om tittelen 'årets byrå' i klassen for designbyråer. Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi Research & Strategi i samarbeid med Dagens Næringsliv. Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende kunderegister over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene. Byråene vurderes kun av dem som er kunder i det aktuelle byrået. Spennende!
Sophies Mindes revitaliserte visualitet Sophies Minde er en institusjon som har hjulpet tusenvis av nordmenn i over 100 år med proteser, ortroser og spesialtilpassede fottøy. Det traumatiske i å miste eller mangle et ben eller en arm kan nå møtes på en svært profesjonell måte som understøttes av en positiv visualitet.
LOs oppdaterte visuelle identitet Små revolusjoner er også revolusjoner. LOs emblem, øvrige kjennetegn og den visuelle regelboka er oppgradert. LOs hovedide om å stå sterkere sammen er den røde tråden i den nye visuelle identiteten. Det er alltid mer under overflaten enn det som i første omgang møter øyet.
PST trusselvurdering 2019 Den årlige og åpne trusselvurderingen presenterer de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet i Norge. Formålet er at trusselvurderingen, som er blitt en viktig del av vår samfunnskommunikasjon, skal bidra til å øke forståelsen av de truslene vi står overfor og redusere eksisterende sårbarhet.

Cretalux arbeider etter håndverksorienterte metoder og prinsipper. Det gjør at veien mot en effektiv visuell identitet blir så objektiv som mulig. Som man lett kan forstå, kan denne utviklingsprosessen fort bli preget av subjektivitet. Uansett opptrer vi alltid som ambassadører til beste for selve produktet eller bedriften.

Persepsjon er virkelighet, men bare for hver enkelt av oss. Der noen ser muligheter ser andre bare problemer. Mange av oss har en iboende frykt for det som er annerledes. For oss i Cretalux utgjør det hovedutfordringen i vårt produkt. For hvis en visuell identitet ikke er unik, har den heller ingen kraft. Fortellingen om den stygge andungen er en god metafor, fordi den handler om nettopp dette. Med andre ord må en ny visuell identitet gjøre litt vondt før den blir bedre. Som at mobbeofferet i fortellingen egentlig var en liten svaneunge …

Enten man ikke har tid til å lese, eller ikke kan lese, er løsningene de samme. Visuell kommunikasjon handler om rask oppfattelse. Noen ord har mange definisjoner: for i jakken, for og imot, for til hesten, for bortover veien, for jeg er den du veit, godt for kroppen. Det er dessverre ikke like greit når et visuelt symbol betyr vidt forskjellige ting. Resepter og medikamenter er gresk for de fleste av oss. Ikke minst før i tiden med utbredt analfabetisme. Da var det fint å få vite at lindring fantes i huset med en elefant over døren.

Alle ting må kunne beskrives med ord, og aller helst med et egennavn. Alt etter hvor bevandret vi, eller våre samtalepartnere er innen den aktuelle kategortien, bruker vi det begrepet som best forklarer hva vi sikter til. For noen kan det bety å si at man har kjøpt et gammelt lommeur. I gjengen av horologikere sier man at man endelig har greid å få tak i et Jaeger Grande Complication fra 1928. Uansett, skal man skape et navn, må man samtidig tenke på om det er så diffenseierende at det vil bli satt pris på …

Cretalux nettside er utviklet av Christian Philippsen