Tjenester

Cretalux besitter både bredde og spisskompetanse innen visuell identitet og design. Være seg for produkter, bedrifter, det bevegelige eller det digitale dreier det seg alltid om kjernen i vår filosofi; å skape særpreget visuell identitet, som skinner av seg selv.

Produktidentitet og pakningsdesign

Vi kaller det visuell produktidentitet, nettopp fordi det handler om å skape tydelige merkevarer med effekt. Vår spesialitet er å skape design som lyser i hyllen, står ut i mengden og blir valgt av flere. Referansene favner bredt, og gjennom vår fartstid har vi hjulpet flere av Norges mest kjære merkevarer med å skinne. 

Les mer

Visuell identitet for bedrifter og organisasjoner

Den visuelle identiteten er ansiktet utad for en virksomhet eller en tjeneste. Mangler man en tydelig visuell identitet forsvinner man i mengden. Det handler om å skille seg ut, for den som ikke blir oppdaget får heller ikke formidlet sitt budskap. I Cretalux har vi lang erfaring med utvikling av visuelle identiteter for store og små aktører innen en rekke ulike kategorier og bransjer.

Les mer

Navn

Der vi setter høye krav til markant visuell identitet, gjelder det samme for navnet. Ofte er navnet vårt første møte med en virksomhet eller et produkt. Et klart budskap må ha en tydelig avsender, og denne avsenderen må ha et navn. Navnet er den mentale huskelappen der vi noterer alle følelser og assosiasjoner vi har til den som bærer navnet. Det er ikke bare et avgjørende viktig kjennetegn, det er også det eneste kjennetegnet som virker i all kommunikasjon. På alle flater og i alle kanaler. Derfor har vi utviklet et sett med navneparametre som brukes som suksesskriterier i vårt utviklingsarbeid. Ikke overlat navngivning til tilfeldighetene. Overlat det heller til oss.

Produksjon

Det hjelper ikke om det nye pakningsdesignet ser fantastisk ut på skjermen, hvis det ikke lar seg realisere i praksis. I Cretalux har vi et eget produksjonsteam med høy kompetanse og inngående erfaring med en rekke ulike trykk og -emballeringsmetoder. Når vi involverer våre produksjonsledere i prosjektene fra første stund, sørger de for at designet skinner like sterkt ute på det ferdige produktet som på våre skjermer.

3D-visualiseringer

Produkters visuelle livsløp stopper sjeldent i den fysiske hyllen, de skal også opptre på nett, i presentasjoner og i markedsføring. Derfor leverer vi et bredt utvalg av ulike former for 3D-visualiseringer, både som konseptuelle skisser på konseptnivå, og som detaljerte, fotorealistiske produktbilder og interiører tilpasset markedsmateriell og digitale flater.

Illustrasjon

I en visuell identitet er det viktig med supplementerende distinkte kjennetegn som ikoner og illustrasjoner. Slik kan vi formidle, sette smak, skape estetikk eller illustrere vitalitet. Vi har erfarne illustratører in-house, med lang erfaring, som kan sikre at det visuelle alltid sier mer enn tusen ord.

Skriftdesign

Detaljene er gjerne det som skiller klinten fra hveten, og er det ett sted dette lar seg vise er det gjennom typografi. For mens teksten er teksten, er typografien røsten. Selv om det sanselige ofte kommer i første rekke, må typografien likevel fremstå tidløs, ha karakter og integritet. Vi har en dedikert skriftdesigner, som utvikler alt fra unike navnetrekk og skrifttyper til skilt og wayfinding, løsninger som oser av kvalitet og godt håndverk lang vei. Snakker vi først om håndverk og stolthet for faget er det verdt å nevne at vår skriftdesigner har klassisk skiltmaling som spesialitet.

Animasjon

I dagens medielandskap er det stadig behov for bevegelige bilder. Visuell identitet dreier seg i stor grad om de røde trådene; visuell dynamikk og sammenheng på tvers av flater. Merkevarers bevegelighet er en del av dette bildet. Det skaper liv og ekstra oppmerksomhet til det statiske. Vi utvikler derfor motion design og animasjon av ulike typer, fra enkle vektoranimasjoner til animasjoner av karakterer og illustrasjoner. Vektoranimasjoner kan typisk være å animere enkle ikoner eller å utvikle distinctive brand assets videre, slik at man får et større univers som ivaretar og styrker den visuelle produktidentiteten.

Digitale flater

Vi mottar utallige syns- og sanseinntrykk hver dag. Hvilken betydning dette får for den visuelle identiteten er viktig å være seg bevisst. Hvordan skal vi klare å komme gjennom nåløyet i det digitale landskapet? Vi må sørge for å være interessevekkende, fremstå særpreget og sterk nok for å skille oss ut på alle flater, små som store. Det gjelder å ha så sterke nok kjennetegn til at vi sikrer effekt, ikke minst der vi ser produktet/objektet på lang avstand.

Vi designer nettsider med fokus på brukervennlighet og universell utforming, og som viderefører den visuelle identiteten slik at din bedrift eller produkt er gjenkjennelig på tvers av alle flater.

Tekstutvikling

Være seg i visuell eller tekstlig form er det de gode historiene vi husker. Der det billedlige og sensoriske appellerer til følelser og instinkt, kan vi gjennom tekst tillate oss å konkretisere og informere. Som formidlende verktøy handler ikke dette bare om hva, men om hvordan. Derfor utvikler vi i Cretalux engasjerende tekster med fokus på tydelig tone of voice og estetisk klang. Som spesialister på helstøpte merkevarer vektlegger vi samspillet mellom tekst og det visuelle, med trykk på identitet, helhet og bruk av flater.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om ditt prosjekt!