Sentralen

Wayfinding

Sentralen i Oslo er et stort arrangementshus med mange trapper, siderom og etasjer som kan være vanskelig å navigere seg gjennom. Etter daglige henvendelser i resepsjonen av gjester som ikke fant fram, ble det avgjort at skiltingen i Sentralens lokaler måtte oppdateres og gjøres mer intuitiv og tydelig.

Det var tegn på slitasje av skiltene, så det var sterkt behov for et mer holdbart alternativ. For å garantere langsiktig holdbarhet ble all wayfinding byttet ut og malt for hånd direkte på vegger og dører. Resultatet ble et skiltsystem – designet i tråd med Sentralens visuelle identitet – som oppleves som en integrert del av bygningen. Med god lesbarhet og tydelig skilting alle steder der veivalg må gjøres, reduserte vi betraktelig antall henvendelser fra gjester og fremstår nå mer egenartet og intuitiv.