Cretalux metoder

For å kunne utvikle visuell identitet og navn på så objektiv måte som mulig, behøves ulike verktøy. Siden verktøyene ikke er så fysiske, kaller vi dem våre metoder. Ordet metode kommer av latin, der meta betyr etter og hodos betyr reise. Betydningen ble da å utføre noe ved å gå etter noen som har gjort det før.

Navnet forteller mer mellom linjene …

Copyrightsymbolet står for åndsverk, det som har nok særpreg til automatisk å bli beskyttet mot kopiering. Registreringsmerket handler i denne sammenheng ikke bare om at et merke eller et design er juridisk beskyttet, men også om at det visuelle har nok egenart til å bli registrert og arkivert i folks hoder. Et-tegnet er en konjunksjon som kan symbolisere viktigheten av å skape en visuell identitet som er integrert med produktet eller bedriften. Et-tegnet kan også symbolisere betydningen av samarbeid, ikke bare innad i Cretalux, men også mellom våre kjære kunder og oss. Krøll-alfategnet markerer betydningen av å utvikle design for de digitale medier, ikke bare i forhold til internett, men også fordi vår verden blir mer og mer preget av det digitale. Det som før var et produkt på en butikkhylle er nå bare en thumbnail i en nettbutikk. Lx er kortformen av begrepet lux. Lux er måleenheten for reflektert lys, altså ikke lyset som sendes fra en lyskilde, men den lysmengde som lyser opp en bokside eller en boks cider. Lux betyr lys og sammen med krittet, creta, blir vårt motto å skape en visualitet som nærmest lyser av seg selv.

Identitetsprinsippene

Identitetsprinsippene er vårt hovedverktøy. IdP er skapt for å sikre at det man ønsker å kommunisere, faktisk lar seg formidle på en sanselig, gjerne visuell måte. Ikke alle bøker er egnet for filmatisering uten en omfattende bearbeidelse. Det gjelder også for vårt arbeid i forhold til våre kunders oppgavebeskrivelse. I naturen er det ingen signaler som er tilfeldige. gjennom tusenvis av år har ulike arter optimalisert sine signaler slik at de fungerer optimalt, enten det er snakk om blomster eller bier.

Identitetseffektivitet

Måleparametrene ved utviklingen av en bedrifts, eller et produkts visuelle identitet er ikke nødvendigvis estetikk, men hvilken effekt de har overfor sin målgruppe. Med effekt mener vi i hvilken grad det blir lagt merke til, og husket. Alt dette sett i lys av hvor mye det koster å nå fram til hver enkelt som befinner seg i målgruppen.
Nøkkelordet er at det vi har sett før passerer hodene våre uten særlig motstand, mens det som utfordrer oss, om bare et halvt sekund, fester seg som en borre til hundepels.

To og en halv bok

Bøkene om visuell identitet og formsans og design har fått noen år på bokryggen. Derfor er Bjørn igang med en tredje bok om visuell (produkt-) identitet. det er særlig den første boken om visuell identitet som er den best kjente da den har vært både pensum og anbefalt lesestoff ved endel skoler og høyskoler. det er i den boken identitetsprinsippene er dokumentert.

Navnet er huskelappen

Navnet er den mentale huskelappen for alle følelser og assosiasjoner om den eller det som bærer navnet. All kommunikasjon blir generisk uten egennavn. Et jordbær blir bare et bær og en Canon EOS 5D blir bare et kamera. Det er egennavnet vi bruker i alle muntlige og skriftlige sammenhenger. Navnet er faktisk det eneste kjennetegn som fungerer i alle typer kommunikasjon, på alle flater og i alle kanaler. Så er spørsmålet bare hva som kjennetegner et godt navn. Våre navneparametre kan gi noen av svarene.

Iskaffens anatomi

Visuell produktidentitet (VPID) må oppfattes som en integrert del av det produktet det handler om. På samme måte som at Tines iskaffe er omhyggelig utviklet for å få en særpreget og god smak, eller at Tetrapaks emballasje er konstruert for å holde væsken frisk og emballasjen gjenvinnbar, er dets utseende også en konstruksjon med strategiske og gjenkjennbare egenskaper.

Estetikk vs. funksjon

For omslaget til Beatlesalbumet HELP fra 1965 var ideen å stave h-e-l-p ved hjelp av semaforalfabetet. Da ikke det så så bra ut, rent estetisk, ble det endret. At ordet da ble nujv hadde mindre betydning.

Riktig eller galt …

Av og til står man i en slik situasjon. Da er det viktig å gi riktig tyngde til det estetiske. Estetikk er en forutsetning for å få den riktige oppmerksomheten fra publikum.

Designbegrepet

På norsk bruker vi begrepet design for å fortelle om form og farge. Det brukes om alt fra negledesign til designerjeans. På engelsk betyr design så mye mer. ‘To design a ship’ betyr å konstruere det, bolt for bolt. Det er slik vi skulle ønsker at begrepet ble forstått. En visuell identitet konstrueres nemlig bit for bit, kjennetegn for kjennetegn. Noen av strategiske og noen av estetiske grunner.