Visuell identitet for bedrifter og organisasjoner

Den visuelle identiteten er ansiktet utad for en virksomhet eller en tjeneste. Mangler man en tydelig visuell identitet forsvinner man i mengden. Det handler om å skille seg ut, for den som ikke blir oppdaget, får man heller ikke formidlet sitt budskap. Tydelig visuell identitet handler om å stå ut mengden og det handler om å være konsekvent i bruken av sine kjennetegn. I Cretalux har vi lang erfaring med utvikling av visuelle identiteter for store og små aktører innen en rekke ulike kategorier og bransjer.

En strategisk rød tråd

Den visuelle identiteten gjør en strategisk viktig jobb når din merkevare møter verden. Den skal formidle de viktigste verdiene som merkevaren står for til den riktige målgruppen, uansett hvor de er. For selv om ulike flater og ulike kanaler stiller ulike krav til presentasjonen, må den visuelle identiteten fremstå konsekvent og helhetlig overalt der den blir sett. Dette er vårt spesialfelt. En visuell identitet som lyser like sterkt i alle kanaler, er et verdifullt strategisk verktøy som hjelper din merkevare å nå sine mål.

Særpreg som virker

Vår iboende frykt for det som er annerledes er både en utfordring og en mulighet for din merkevare. For hvis en visuell identitet ikke er unik, har den heller ingen kraft. I Cretalux arbeider vi målrettet med strategiske verktøy for å utvikle visuell identitet med særpreg og egenart, som skaper oppmerksomhet, engasjement og effekt.

Solid håndverk og strategisk analyse

Som spesialister verdsetter vi godt håndverk i alle ledd. Det krever et øye for detaljer, men også en visshet om at veien til høy kvalitet handler om riktig metodikk, riktige verktøy og riktige materialer. Sammenlign det gjerne med den håndverksmessige tilnærmingen til en skredder eller møbelsnekker, man har sine metoder.

Den samme virkeligheten kan oppleves på millioner av måter, av millioner av mennesker. Akkurat slik vi opplever design på hver vår måte, ut fra smak og behag. Derfor søker vi alltid en så objektiv tilnærming som mulig når vi arbeider med design. Vårt håndverk krever riktig verktøy, derfor har vi utviklet Identitetsprinsippene (IdP) som vårt arbeidsverktøy. Dette er sju prinsipper som vi bygger arbeidsprosessen på, for å sikre at det du som kunde ønsker å kommunisere – lar seg formidle på en sanselig, visuell måte.

Et visuelt fingeravtrykk

For oss er logoen en del av en større visuell identitet – et sett med unike kjennetegn som gir ditt produkt eller din virksomhet særpreg og egenart. En visuell identitet er nesten som et fingeravtrykk, bare mye tydeligere og mer mangfoldig. Husk at kjennetegn som du deler med andre, ikke er et kjennetegn – men kamuflasje.

Trenger du hjelp til utvikling av visuell identitet? Ta kontakt med oss!