Produktidentitet og pakningsdesign

I Cretalux har vi lang erfaring med utvikling av effektivt pakningsdesign for kjente merkevarer. Vi velger å kalle det visuell produktidentitet, fordi kjernen ligger i ordet identitet – å utvikle det markante og egenartede. Vår spesialitet er å skape design som lyser i hyllen, står ut i mengden og blir valgt av flere.

Visuell identitet som virker

I hver butikkhylle slåss produktene om din oppmerksomhet. Vi vet at de som oftest blir valgt, står fram med særpreg og kjennetegn som er lette å oppdage og enkle å forstå. Vi vet at kjennetegn som du deler med andre, ikke fungerer som kjennetegn – men som kamuflasje, og vi vet at det komplekse fort blir støy. Derfor gjør vi det motsatte: Vi skaper den unike visuelle identiteten som sikrer at ditt produkt står tydelig ut i mengden og er lett å forstå.

Skreddersydd visuell identitet for pakning

Vårt pakningsdesign skal løfte fram det unike ved din merkevare, og i vårt fag finnes det ingen «one size fits all». Vi arbeider med skreddersøm, og tilpasser våre løsninger i nært samarbeid med deg som kunde. Noen ser på det vi gjør som kunst. Selv ser vi på vårt arbeid som et omhyggelig utført håndverk, nøye tilpasset kundens spesifikke behov. Nettopp fordi ingen merkevarer, kategorier eller pakningsformater er like – må hver løsning også bli unik. Vårt eget arbeidsverktøy, Identitetsprinsippene (IdP), sikrer at vi skaper visuelle virkemidler som er både relevante, slagkraftige og effektive.

Våg å være annerledes

Å kun lene seg på kategoriens signaler kan føles trygt, men i virkeligheten blir det som å kle seg i kamuflasje. Å lede an dreier seg i stor grad om å våge å tråkke ukjente stier. Det betyr ikke at man skal utfordre for å utfordre, men man skal være bevisst at det å skille seg ut er en styrke i butikkhylla, eller i en hverdag full av visuelt støy. 

Når vi utvikler en visuell identitet for din merkevare, trenger vi både faglig styrke og riktig verktøy. Identitetsprinsippene (IdP) er vårt egenutviklede arbeidsverktøy, som sikrer oss et sett med tydelige og mest mulig objektive kriterier for det strategiske arbeidet. Sammen med kunden kartlegger vi utfordringer og muligheter innenfor de sju prinsippene IdP er basert på. Slik bygger vi en solid analyse som blir styringsverktøyet for resten av prosessen. IdP gir oss et sikkert fundament, som igjen skaper rom for mer velfundert dristighet i arbeidet med din visuelle identitet.

 

Produkter som selger seg selv

Et effektivt pakningsdesign skaper engasjement, oppmerksomhet og salg. Det har vi mange gode eksempler på i vår egen kundeportefølje. Produkter som har valgt kjennetegn som ikke er sterke eller engasjerer, må kompensere ved å øke de årlige budsjettene til reklame og markedsføring. Det er en kostbar løsning på et problem som vi kan hjelpe deg å unngå. Vårt mantra er å skape unike visuelle identiteter som oser av engasjement og skaper den oppmerksomheten din merkevare fortjener.

360 grader pakningsdesign

Design handler om svært mye mer enn en logo. Merkevarens logo er en viktig del, men bare én av flere elementer som til sammen utgjør den visuelle identiteten. Det handler om å opptre helstøpt. Når vi arbeider med pakningsdesign, ser vi på hele pakningen som merkevarens ansikt utad. Det betyr at alle flatene bør utnyttes maksimalt, slik at den visuelle produktidentiteten dekker hele produktet og skreddersys til både formatet og materialet.

Vi kan produksjonsteknikk

Om et produkt skal evne å skinne er sluttresultatet selve målestokken. Som spesialister på pakningsdesign har vi derfor grundig trykkteknisk kompetanse med en egen produksjonsavdeling på huset. Vår produksjonsleder har lang erfaring med å versjonere og optimalisere design for ulike trykkteknikker, og vil så langt det lar seg gjøre være i direkte kontakt med trykkeriene for å sikre at de tekniske rammebetingelsene hensyntas gjennom hele designprosessen. Dette gjør at vi kan hente ut designets maksimale potensial i forhold til trykktekniske muligheter og begrensninger, og sikrer at vi alltid oppnår den forventede kvaliteten uavhengig av trykkteknikk.

 

Trenger du hjelp til utvikling av pakningsdesign? Ta kontakt med oss!