PST trusselvurdering 2019 Den årlige og åpne trusselvurderingen presenterer de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet i Norge. Formålet er at trusselvurderingen, som er blitt en viktig del av vår samfunnskommunikasjon, skal bidra til å øke forståelsen av de truslene vi står overfor og redusere eksisterende sårbarhet.