Dragefrukt og iste har lange tradisjoner i sommernorge. Tradisjonen har eksistert helt siden mai i år ...