Halvor Byfuglien, antidoping norge: «Antidoping Norge er en organisasjon som opplever stor vekst. Vi jobber mot stadig nye målgrupper og ønsker å være synlig på stadig nye arenaer i arbeidet for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. I dette bildet blir det viktig for Antidoping Norge å framstå som profesjonell og tydelig.»
«Antidoping Norge jobber for tiden med en ny strategiplan, gjeldende for perioden 2016-2019. I den sammenheng så vi det som naturlig å også se på vår visuelle identitet. Vi har nå hatt gleden av å jobbe med Cretalux en periode, og ser med forventning og spenning fram til det videre arbeidet.»