Tines nye økologiske produkter

Pakningsdesign
2016

Tines nye økologiske produkter har fått en helt ny visuell produktidentitet. Disse fremstår nå like friske, rene og smakfulle som de er faktiskt er. I samarbeid med rema 100 gjort Tinde det enkelt å velge økologisk.

Økologiske produkter har lenge vært preget av gråpapir, symboler og fargefattige toner, med andre ord både svake og lite fristende signaler.

Tines økologiske produkter er tuftet på et bærekraftig perspektiv som omfatter både mennesker, dyr og natur.
Produktenes nye visuelle produktidentitet legger vekt på denne helheten gjennom nærbilder av kløverblad, en rødkløver, en låvedør, smørblomster, høstløv, en hvitkløver og forglemmegei-blomster. De fargesterke bildene gjør at produktene nå fremstår like friske, rene og smakfulle som de er faktisk er.

Omtanken for produktene og miljøet, og nøysomheten i gårdsdriften gjenspeiles i det delikate bladmønsteret som «preger» bildene.