3 sterke litere med Styrk Styrk er et resultat av Tines samlede kunnskap om melk. En fettfri melketype, full av proteiner og gode vitaminer. Syrnet Styrk er også en naturlig kilde til K2-vitaminene.