Sophies Minde

Visuell Identitet
2023

Tanken om likeverd og frihet til i større grad å kunne bestemme over egne liv har ligget i sjelen til Sophies Minde siden begynnelsen. Stiftelsen ble i sin tid opprettet av Kong Oscar og Dronning Sophie, med likeverd, inkludering og økt livskvalitet som grunnpilarer. Siden oppstarten i 1927 har Sophies Minde vært tilstede som Norges ledende fagmiljø innen ortopediteknikk.

Selv om kompetansen og gnisten alltid har vært tilstede, hadde stiftelsen med årene blitt anonym og generisk i sitt visuelle uttrykk. Når vi fikk i oppgaven å revitalisere Sophies Minde handlet det for oss om å visualisere tillit for en kompetent helsetjeneste, men også om å inspirere i form av vitalitet og dynamikk. Nettopp derfor balanserer den visuelle identiteten det kliniske med det fargerike, og det historiske med det fremtidsrettede. En troverdig aktør full av ambisjon og livskraft.

I tillegg til den visuelle identiteten har Cretalux bistått med konsultasjon og design av rom og interiør i Sophies Mindes egen skobutikk, resepsjon og administrasjonslokaler.