Sophies Minde

Visuell Identitet
2019

Sophies Minde er en institusjon som har hjulpet tusenvis av nordmenn i over 100 år med proteser, ortroser og spesialtilpassede fottøy. Det traumatiske i å miste eller mangle et ben eller en arm kan nå møtes på en svært profesjonell måte som understøttes av en positiv visualitet.

Sophies Mindes fargerike positivitet

En budbil å legge merke til. Med få flater mot omverden er det spesielt viktig å utnytte de minste til det aller beste. Som at proteser og ortroser ikke kan sendes per epost …