Ringnes Brygghus

Visuell Identitet
2018

Brygghusets pedagogiske grunnidé handler om forståelsen av fordelingen av malt, humle og gjær i et brygg. Alle som arbeider i brygghuset er godkjente ølsommelierer.

Ringnes Brygghus er lokalisert der ringnes’ første øl ble brygget for 141 år siden!

Ringnes Brygghus’ visuelle identitet er i hovedsak basert på to elementer. Det første er en font hvor alle ‘hull’ er lukket, som på de gamle stensilene som i sin tid preget Ringnes’ kasser, fat og andre gjenstander. Det andre er et emblem i form av en ølkapsel med R-en fra en av de aller første Ringens-navnetrekk, og i stensilform.