Ringnes Brygghus er et ølkulturelt senter med øl og mat i tankene. Brygghusets pedagogiske grunnidé handler om forståelsen av fordelingen av malt, humle og gjær i et brygg. Alle som arbeider i brygghuset er godkjente ølsommelierer.
Ringnes Brygghus er lokalisert der ringnes' første øl ble brygget for 141 år siden! Ringnes Brygghus' visuelle identitet er i hovedsak basert på to elementer. Det første er en font hvor alle 'hull' er lukket, som på de gamle stensilene som i sin tid preget Ringnes' kasser, fat og andre gjenstander. Det andre er et emblem i form av en ølkapsel med R-en fra en av de aller første Ringens-navnetrekk, og i stensilform.
Stensilfont for Ringnes Brygghus Dette er engelske og amerikanske synonymer til det gyldne brygget.
Fra åpningen 8. oktober 2018