Et oppdatert LO Norge Arbeidet med den oppdaterte visuelle identiteten for LO startet for over et år siden. LO er en stor organisasjon med mange regionkontorer og lokallag. Den overbyggende tanken har vært å utvikle en identitet med så få enkeltelementer som mulig, og et regelsett med få unntak. Det hele skal underbygge ideen om at vi står sterkere sammen, og at det skal kunne opleves gjennom den visuelle identiteten.
Emblemet Emblemet med de to bokstavene som er knyttet sammen lever i beste velgående, men nå i fornyet form.
Fargen Hovedfargen er fortsatt rødt, men ikke nødvendigvis bare i emblemet. En brukervennlig identitet må kunne brukes i både positiv og negativ form.
Dynamikk LO er en organisasjon for alle, fra de etablerte til de helt unge. Derfor er det også viktig å kunne uttrykke seg på en dynamisk og gjerne overraskende måte.