LO Norge

Visuell Identitet

Cretalux har revitalisert den visuelle identiteten til LO. Den visuelle identiteten uttrykker kombinasjonen av styrken LO har med over 1 million medlemmer, og nærheten og omsorgen for hvert enkelt medlem.
Cretalux har utviklet et eget designsystem som sørger for likhet på tvers av flater og kanaler, egen ikonstil med en ikonbank på over 100 ikoner, og en egen illustrasjonsstil, unik for LO.

Foto, sommerpatruljen: LO/Trond Isaksen