LO Norge

Visuell Identitet
2019

Å opprettholde LO som en høyst levende og aktuell organisasjon er svært viktig. Ikke minst for å kunne oppleves som relevante i en tid med store samfunnsmessige utfordringer og nye muligheter.