LO Kongress

Visuell Identitet
2022

Kongressen er LOs høyeste myndighet. I 2022 holdt LO sin 35. ordinære kongress. Kongressens visuelle identitet gjenspeiler LO og forbundenes arbeid gjennom illustrasjoner og en fargerik pallett. Kjernen i identiteten er et dynamisk mønster som omfavner bredden og mangfoldet Norges største lønnstakerorganisasjon rommer.⁠

LO består av en rekke ulike fagforbund. Hver illustrasjon representerer ulike fagfelt og verdier som er viktige for LO og forbundenes arbeid. Mønsteret tar utgangspunkt LO sin visuelle identitet og organisasjonens ikoniske logo. Fargepalletten er utvidet fra LO-rød til å romme et mangfold av ulike farger. Animasjon: One More Thing.

Kongressens kjennetegn lar seg dynamisk tilpasse ulike flater, både fysiske og digitale. Hele kongressen ble streamet i tillegg til å bli vist på storskjerm i kongressalen.