Frydenlund

Pakningsdesign
2023

Revitaliseringen av Frydenlund tar for seg et viktig moment innen visuell produktidentitet. Ivaretakelse og styrking av distinkte visuelle kjennetegn. Gjort riktig står det visuelle mye sterkere enn et navnetrekk alene. Besitter man i tillegg kjennetegn med historisk forankring, kan de også eies helt og holdent. Strategien ble dermed å løfte frem Frydenlunds stolte ølkjører, med hest og vogn. Maskotten er logoen.

Med en forenklet regi, klarere fargekodering og tydelige fokuspunkter, står Frydenlund markant ut på tvers av sine flater, med særpreg og historie intakt.