Frambu ble etablert på femtitallet som et sted for å gi Oslobarn muligheten til å komme ut i naturen og oppleve fellesskap. Etterhvert ble Frambu et sted hvor barn med poliomylitt og cerebral parese kunne komme med sine mødre, og hvor de sammen kunne lære å leve med de ulike sykdommene. I dag har Frambus personell kompetanse om over 120 ulike medfødte diagnoser.