Frambu

Visuell Identitet
2015

Senteret, som ble etablert i 1951, har blitt en viktig ressurs, ikke bare for de som har en sjelden diagnose og deres foresatte, men også for sykehus og helsetjeneste i klientenes nærområde. Frambus visuelle identitet måtte ose av mangfold, positivitet, dynamikk og det lysglimtet i hverdagen som Frambu står for.