adnos mange virksomhetsområder krever en dynamisk visuell identitet Som Halvor Byfuglien sier: - Vi ønsket oss en tydelig visuell profil, tydelig i form av symbol, farge og font. Vi så også behov for å ha en visuell profil med en variert «garderobe». Antidoping Norge spiller ulike roller i møte med ulike målgrupper. Spennet er stort fra å avsløre doping og påtale brudd på dopingbestemmelsene, til å drive forebyggende antidopingarbeid blant unge gutter og jenter.
Likhetstegnet er i ferd med å bli det internasjonale symbolet for antidopingarbeidet
Et dopfritt samfunn skaper like muligheter
strategiplan 2016-2019
adnos symbol i ulike fargevarianter
adnos leder, anders solheim