Antidoping Norge

Visuell Identitet
2016

- Vi ønsket oss en tydelig visuell profil, tydelig i form av symbol, farge og font. Vi så også behov for å ha en visuell profil med en variert «garderobe». Antidoping Norge spiller ulike roller i møte med ulike målgrupper. Spennet er stort fra å avsløre doping og påtale brudd på dopingbestemmelsene, til å drive forebyggende antidopingarbeid blant unge gutter og jenter.

Likhetstegnet er i ferd med å bli det internasjonale symbolet for antidopingarbeidet

Et dopfritt samfunn skaper like muligheter

Strategiplan 2016-2019

Adnos symbol I ulike fargevarianter

Adnis leder, Anders Solheim