Vår egen visuelle identitet FOR Å MARKERE AT VI I BUNN OG GRUNN, TIL SYVENDE OG SIST OG NÅR ALT KOMMER TIL ER HÅNDVERKERE, VALGTE VI Å UTVIKLE ET HÅNDSKREVET NAVNETREKK. VÅR FARGEPALETT ER SELVFØLGELIG KNYTTET TIL DE SEKS FARGENE I DEN ORIGINALE ESKEN MED CRETALUXKRITT. Les mer
Vårt studio FARGER ER ET AV DE KRAFTIGSTE VIRKEMIDLENE VI HAR. DERFOR VAR DET KUN RETT OG RIMELIG Å FYLLE EN VEGG PÅ TI GANGER FIRE METER MED ALLE PANTONE-FARGENE. ØVERST TIL HØYRE BEFINNER CRETALUX-FARGENE SEG. Les mer