Sophies Minde Sophies Minde er en institusjon som har hjulpet tusenvis av nordmenn i over 100 år med proteser, ortroser og spesialtilpassede fottøy. Det traumatiske i å miste eller mangle et ben eller en arm kan nå møtes på en svært profesjonell måte som understøttes av en positiv visualitet. Les mer
Styrk Styrket Styrk: Når man i gamle dager skulle gi bort noe riktig fint, var pakningen gaven ble presentert i like forseggjort som det man skulle gi bort. Dette er også inspirasjonen og tanken bak den nye Styrkidentiteten, nettopp fordi Styrk er Tines mest forseggjorte melk. Les mer
Antidoping Norge - Vi ønsket oss en tydelig visuell profil, tydelig i form av symbol, farge og font. Vi så også behov for å ha en visuell profil med en variert «garderobe». Antidoping Norge spiller ulike roller i møte med ulike målgrupper. Spennet er stort fra å avsløre doping og påtale brudd på dopingbestemmelsene, til å drive forebyggende antidopingarbeid blant unge gutter og jenter. Les mer
Salma SALMA ER NÅ OPPDATERT, BÅDE FOR Å UNDERSTREKE FORSKJELLENE MELLOM 'BACK LOIN' OG 'BELLY LOIN' OG FOR Å STYRKE DEN VISUELLE PRODUKTIDENTITETENS EFFEKT I BUTIKKHYLLENE. I TILLEGG TIL DETTE HAR DEN NYE OVERBANELEVERANDØREN UTVIKLET ET HVITT TRYKK SOM ER NESTEN HELT OPAKT. Les mer
Femkuber as engineering Symbolet inneholder 5 isometriske kuber. fem er et begrep innen styrkeberegning, finite element method, og det er ikke alltid at de mest åpenbare løsningene er de beste. Symbolet illustrerer dette ved at i noen kombinasjoner er den femte kuben gjemt bak en annen ... Klikk for å se alle de 126 variantene. Les mer
Vår egen visuelle identitet FOR Å MARKERE AT VI I BUNN OG GRUNN, TIL SYVENDE OG SIST OG NÅR ALT KOMMER TIL ER HÅNDVERKERE, VALGTE VI Å UTVIKLE ET HÅNDSKREVET NAVNETREKK. VÅR FARGEPALETT ER SELVFØLGELIG KNYTTET TIL DE SEKS FARGENE I DEN ORIGINALE ESKEN MED CRETALUXKRITT. Les mer
Frambu Senteret, som ble etablert i 1951, har blitt en viktig ressurs, ikke bare for de som har en sjelden diagnose og deres foresatte, men også for sykehus og helsetjeneste i klientenes nærområde. Frambus visuelle identitet måtte ose av mangfold, positivitet, dynamikk og det lysglimtet i hverdagen som Frambu står for. Les mer