Tinemelk Høst Det er tid for skolestart og høstens melkekartonger er en hyllest til barn, lek og aktivitet. Aktiviteten i skolehverdagen – både i friminuttet og i klasserommet, krever god næring. Mens frontene fokuserer på lek og fysisk aktivitet, inviterer sidepanele til grublerier og spennende oppgaver.