Ringnes åpner brygghus på samme sted der ringnes' første øl ble brygget for 141 år siden! Vi har gitt Ringnes Brygghus en visuell identitet som både peker fremover og som har sine røtter i det historiske. Det minimalistiske grepet med å lukke alle hull i brygghusets font er et moderne uttrykk for den måten stensiler ble uformet på for over 140 år siden.