Tine Rislunsj Tidligere var Rislunsj et av Piano-produktene, men fra nå skal serien stå på egne ben.