antidoping norges nye, visuelle identitet 5. februar 2016 lanserte Antidoping Norge (ADNO) sin nye, visuell identitet. ADNO er en viktig bidragsyter i arbeidet med å gjøre både trening og idrett helt ren for prestasjonsfremmende medikamenter eller substanser. Det nye symbolet er likhetstegnet, som også benyttes av WADA, men i en annen form. ADNOS motto er 'Ren trening. Like muligheter'. Se forøvrig antidoping.no.