skoleyoghurt med tenkelenker Skolemelken har nå fått følge av skoleyoghurten. Som på skolemelken har vi benyttet det vi kaller tenkelenker, som viser ulike sider av samme sak, eller en tankerekke fra et tema til det neste.
Det har forøvrig vist seg at på flere skoler har dette inspirert til en tilsvarende form for læring. Etter vårt syn en inspirerende form for å utvide ens horisont, samtidig som tenkelenkene ligner på den opprinnelige måten man tilegnet seg kunnskap på.