Cretalux har utviklet fire faglige hefter Av og til kan det være godt å ha noe håndfast å forholde seg til. Derfor har vi laget fire hefter som tar for seg ulike aspekter av vårt fag. Den ene handler om vår tankegang, den andre om våre identitetsprinsipper. Den tredje handler om effektiv visuell identitet, og den fjerde handler om hvilke krav vi bør stille til et produkt- eller bedriftsnavn.