XXII XXXVII M Ikke akkurat en stor nyhetssak eller et skup, men vi liker at vårt hovednummer inneholder et 7-tall og slutter på tusen. Vi fikk faktisk lov å velge mellom flere titalls telefonnumre, og blant disse var det nummer tjueto millioner trehundreogsøttientusen som vant vår gunst. Våre mest avanserte venner kan selvfølgelig bruke den binære versjonen: 010101010101101010111000