tine rim Mat og drikke utenom kantinetid? rim er tine partners tilbud til bedrifter og institusjoner som ønsker å holde sine ansatte oppegående hele døgnet.