de 126 variantene med fem kuber

Innenfor ‘huset’ som kan romme 4 kuber på nederste plan og 4 på øverste plan, kan de 5 kubene plasseres. Det er alltid 5 kuber, men en av dem kan være gjemt bak en annen. Figurene som er markert med røde nummer ser tilsynelatende like ut, men skjuler en 4. og/eller 5. kube på ulike plasser. Nummereringssystemet er pseudobinært og har referanse til kubenes plassering. Når det i tillegg kan befinne seg en kube på et tredje plan, blir oppgaven å finne de skjulte kubene litt vanskeligere.

Rom for geometri, fysikk, matematikk og hjernevridning. Femkuber er et engineering-firma som spesialiserer seg på finite element method (fem) -analyser (fea) av fysiske strukturer. Det er da både rett og rimelig at den visuelle identiteten er bygget på intrikat systematikk, men med en interessevekkende visualitet.
Repitisjon av det samme femkubersymbolet Vi utviklet et enkelt dataprogram for å teste ut de 109 ulike mønstrene som kan dannes ved hjelp av de tilsvarende femkubersymbolene.
Tilfeldige iterasjoner av femkubersymbolet Det samme dataprogrammet kan også vise symbolene i tilfeldig orden. Det tredimensjonale elementet i symbolet er en visuell interessefaktor.
FEMKUBER 3111 1115 2115 Den eneste figuren som gjemmer tre ulike plasseringer av de fem kubene. Fra venstre bygges en og en kube i figurer som her vises litt vendt mot høyre.
lyset kommer ovenfra denne detaljen er hentet fra en skinnveske, og den ser helt alminnelig ut. det gjør den fordi lyset som danner høylys og skygger faller naturlig. Overflaten virker glatt og innbydende. her er det ingen væskemangel.
lyset kommer nedenfra denne skinnbiten ser ikke helt alminnelig ut. Det later til at tegningene i skinnet står ut som på en nettmelon. Her virker overflaten både skarp og ubehagelig. De to bildene er egentlig det samme bildet, bare vridd 180 grader ...
dette bildet er det samme som det neste ...
det er bare snudd 180 grader.
de 20 symmetriske figurene