Femkuber as engineering

Visuell Identitet
2015

Symbolet inneholder 5 isometriske kuber. fem er et begrep innen styrkeberegning, finite element method, og det er ikke alltid at de mest åpenbare løsningene er de beste. Symbolet illustrerer dette ved at i noen kombinasjoner er den femte kuben gjemt bak en annen ... Klikk for å se alle de 126 variantene.

Rom for geometri, fysikk, matematikk og hjernevridning

Femkuber er et engineering-firma som spesialiserer seg på finite element method (fem) -analyser (fea) av fysiske strukturer. Det er da både rett og rimelig at den visuelle identiteten er bygget på intrikat systematikk, men med en interessevekkende visualitet.

Repitisjon av det samme femkubersymbolet

Vi utviklet et enkelt dataprogram for å teste ut de 109 ulike mønstrene som kan dannes ved hjelp av de tilsvarende femkubersymbolene.

Tilfeldige iterasjoner av femkubersymbolet

Det samme dataprogrammet kan også vise symbolene i tilfeldig orden. Det tredimensjonale elementet i symbolet er en visuell interessefaktor.

Femkuber 3111 1115 2115

Den eneste figuren som gjemmer tre ulike plasseringer av de fem kubene. Fra venstre bygges en og en kube i figurer som her vises litt vendt mot høyre.

Lyset kommer ovenfra

Denne detaljen er hentet fra en skinnveske, og den ser helt alminnelig ut. det gjør den fordi lyset som danner høylys og skygger faller naturlig. Overflaten virker glatt og innbydende. her er det ingen væskemangel.

Lyset kommer nedenfra

Denne skinnbiten ser ikke helt alminnelig ut. Det later til at tegningene i skinnet står ut som på en nettmelon. Her virker overflaten både skarp og ubehagelig. De to bildene er egentlig det samme bildet, bare vridd 180 grader…

Dette bildet er det samme som det neste …

Det er bare snudd 180 grader.

De 20 symmetriske figurene