Biola 2020

Pakning
2020

23 år med Biola. Syvende generasjon Biola ser til sine røtter og henter frem sitt enkle og rene uttrykk. Gjennom forenkling og tydeliggjøring står den revitaliserte Biola nå med styrkede kjennetegn og et ryddigere informasjonshierarki.